Uhrskovs Marathon

Generel information                  Rutebeskrivelse            Højdekurve  -  depoter

Rutebeskrivelse

Ruten for Marathon og  ½-marathon er den samme, med en ekstra lille sløjfe på den hele marathon.
Ruten for 8 km udgør de første 4 km og sidste 4 km på ½-marathon ruten
Hele strækningen er i et naturskønt område, fortrinsvis skov, men også lidt hede og arealer med gravhøje er en del af turen rundt i Uhrhøje og de tilstødende plantager.

Ruten er sammensat af ca. 2 km asfalt fra Strandby Skole til Uhrhøje Plantage. Herefter er det skov-, grusveje og skovstier, en rundstrækning på ca. 18 km. For til sidst at slutte med ca. 2 km asfalt tilbage til Strandby Skole. 
Deltagere i marathon skal gennemføre rundstrækningen i skoven 2 gange. 

BEMÆRK: Ruten for marathon og ½-marathon er meget kuperet og der er en del stigninger som er stejle og de kan i vådt vejr være lidt fedtede. Desuden er nogle steder fritliggende rødder, så vær opmærksom under hele turen.
Nogle af stierne er forholdsvis smalle, vis hensyn - der bliver hurtigt igen plads til at overhale.

8 km ruten er næsten flad og i forholdsvis jævnt terræn.

Der vil være væske og frugt på ruten.

I målområdet vil der være varm suppe.

Se højdekurve og depoternes fordeling HER.